hem treballat PER -- hemos trabajado PARA -- we worked FOR

 

Entitats --Entidades -- Entitates

Associació Catalana de Comunicació Científica

BTEK - Centro de Interpretación de la Tecnología

MMACA - Associació per Promoure la creació del Museu de Matemàtiques a Catalunya

Associació Professional de Gestors Culturals

Càtedra Victoriano Muñoz Oms. Universitat Politècnica de Catalunya

Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura. Universitat Politècnica de Catalunya

Càtedra de Difusió de la Ciència. Universitat de València

Centre de Regulació Genòmica

Centre d’Estudis de Montjuïc

Ciencia en Acción

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Consortium for the Exploitation of the Synchrotron Light Laboratory

Fundació Catalana per a la Recerca

Fundació i2CAT

Fundació Natura - Acció Natura

Fundación Elhuyar

Fundación Española de Ciencia y Tecnología

Gran Teatre del Liceu de Barcelona

Grup de Difusió de la Ciència. Universitat Autònoma de Barcelona

International Council of Museums

Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals. iversitat Autònoma de Barcelona

Institut de Ciències del Mar - CSIC

Institut d'Educació Continua. Universitat Pompeu Fabra

Institut Francès de Barcelona

Museia. Universitat Oberta de Catalunya

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Museo Jorge Juan de Alicante

Observatori Fabra de la Reial Acadèmia de Ciència i d'Arts de Barcelona

Parque Tecnológico de Bizkaia

Reial Acadèmia de Ciència i d'Arts de Barcelona

Societat Catalana de Biologia. Institut d'Estudis Catalans

Societat Catalana de Física. Institut d'Estudis Catalans

Xarxa de Custòdia del Territori

 

 

Administració -- Administración -- Administration

Bioregió de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Cases d'en Puig. Ajuntament del Prat de Llobregat

Centre d'Estudis i Recursos Culturals. Diputació de Barcelona

 Centre de Documentació i Experimentació en Ciències. Generalitat de Catalunya

Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica. Generalitat de Catalunya

Cosmocaixa - Fundació "La Caixa"

Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques. Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya

Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya

Disseny HUB Barcelona - DHUB

Escola d’Estiu. Universitat Rovira i Virgili

Escola Massana: escola municipal d'Art i Disseny a Barcelona

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Facultat de matemàtiques. Universitat de Barcelona

Institut Ausiàs March

Institut Congrés

Institut de Cultura de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Institut d'Indústries Culturals de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Institut Fort Pius

Institut Francisco de Goya

Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Institut Valldemossa

Juliols de la Universitat de Barcelona

Màster en Gestió Cultural. Universitat Internacional de Catalunya

Máster en Museografía Interactiva y Didáctica IL3 - Universitat de Barcelona

Ministerio de Educación y Ciencia. Gobierno de España

Museo de la Ciudad. Ayuntamiento de Badajoz

Observatori Científic de la Ciutat Mediterrània. Ajuntament de Barcelona -CAM

Recerca en Acció -  Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca

Regidoria Ciutat de Coneixement. Ajuntament de Barcelona

Regidoria de Cultura. Ajuntament del Prat de Llobregat

Residència d'Investigadors. Generalitat de Catalunya - CSIC

Roca Umbert. Fàbrica de les Arts. Ajuntament de Granollers

Turisme Industrial a Prop de Barcelona. Diputació de Barcelona

 

 

Empreses -- Empresas -- Enterprises

Amaltea Cultura, SL

Barcelona Televisió

BDU, SL

DVA, SL

Ediciones Trea, SL

ENDESA, SA

Estudi Puche, SL

Ikonos, SL

Ingeniería Cultural, SL

Itinera Plus, SL

Joan Sibina & arquitectes associats

La Vanguardia Ediciones, SL

Laie - Laietana de LLibretería, SL

Noclay, SL

Novoprint, SL

Ormobook, SL

Pèndulum, SL

Qualitat Kultura, SCCL

Taller de Projectes. Patrimoni i Museologia.

Teatre de la Incertesa, SL

Totem, SL