treballem AMB -- trabajamos CON -- we work WITH

 

Empreses -- Empresas -- Enterprises

Amaltea Cultura, SL

Estudi Puche, SL

Itinera Plus, SL

Ormobook, SL

Pèndulum, SL

Taller de Projectes. Patrimoni i Museologia.

Teatre de la Incertesa, SL

 

 

Membres -- Miembros -- Members

Agenda 21 de Barcelona

Associació Catalana de Comunicació Científica

Associació d'Amics del Museu de la Ciència i la Tècnica i l'Arqueologia Industrial

Associació de Museòlegs de Catalunya

MMACA - Associació per promoure la creació del Museu de Matemàtiques a Catalunya

Associació Professional de la Gestió Cultural de Catalunya

Barcelona Turisme Industrial Diputació de Barcelona

Càtedra Victoriano Muñoz Oms. Universitat Politècnica de Catalunya

COMCIRED

Consell Català de la Comunicació Científica (C4)

ECSITE. European Network of Science Centres and Museums

European Union of Science Journalists' Associations — EUSJA

Grup de Difusió de la Ciència. Universitat Autònoma de Barcelona

Museia. Universitat Oberta de Catalunya

Observatori Científic de la Ciutat Mediterrània. Ajuntament de Barcelona -CAM

Observatori de Difusió de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona

Societat Catalana de Física. Institut d'Estudis Catalans

Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Institut d'Estudis Catalans

Societat Catalana de Matemàtiques. Institut d'Estudis Catalans

Comissió d'Ètica. Xarxa de Custòdia del Territori

World Federation of Science Journalists